b&b collection

Prelucrarea datelor cu caracter personalConform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, B&B Collection are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitatorul website-ului.

Datele personale sunt colectate in vederea utilizarii si prelucrarii de catre B&B Collection a acestora in scop de comunicare/marketing/publicitate. Cu toate acestea, vizitatorul website-ului nu este obligat sa furnizeze datele cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, vizitatorii website-ului beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, vizitatorul website-ului are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vizitatorul website-ului se poate adresa B&B Collection cu o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa de e-mail: office@bbcollection.ro.