b&b collection

Regulament campanii

Regulamentul concursului "Valentine’s"


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul social in BUCURESTI, str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3, si sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel:021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail:office@bbcollection.ro; web:www.bbcollection.ro, reprezentata de MARIUS FLORIN BINDA (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe www.bbcollection.ro.


SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 01.02.2020 – 16.02.2020 pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii www.instagram.com/bbcollection_romania în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspendă și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.


SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârstă neîmplinită de 18 ani confirma si garantează că dețin acordul părinților de a participă în Concurs.

3.2 Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei B&B Collection, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție/copii) acestora.

3.3 Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4 Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un email, pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare și înmânare a premiului. Dacă una dintre informațiile personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de câștigător.

3.5 Concursul se desfășoară în mediul online.


SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1 Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimină din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.


SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1 Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în perioadă: 01.02.2020 – 16.02.2020, ora 23:59.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Să lase un comentariu la postarea concursului "Valentine's" în care să dea tag persoanelor dragi din viața lor;

  2. Să dea FOLLOW contului de Instagram www.instagram.com/bbcollection_romania (dacă nu urmăresc deja contul).

Data până la care se pot face înscrierile la concurs este 16 februarie, ora 23:59.


SECȚIUNEA 6. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Fiecare participant care respectă cerințele de concurs poate câștiga premiul oferit de Magazinele B&B Collection.

Premiul constă în: Se acordă 1 Ceas Timex Transcend, în valoare de 416 lei, cod: TW2T45400.

Mai multe comentarii din partea aceluiași cont nu înseamnă mai multe șanse de câștig.

Câștigătorul va fi ales prin site-ul random.org.

Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

6.2 Câștigătorul va fi ales în data de 17 februarie 2020 și anunțat în aceeași zi printr-un comentariu la postarea-concurs. Castigatorul trebuie să confirme acceptarea premiului în maximum 5 zile (lucrătoare) de la data anunțării, printr-un mesaj privat pe contul de Instagram B&B Collection. În caz contrar, nu va fi validat.

6.3 În baza acestei acceptări, Organizatorul îi va trimite câștigătorului ca răspuns un cod compus din cifre și litere pe care acesta va trebui să-l salveze și să-l arate personalului din magazinul ales pentru ridicarea premiului. Acest cod este unic și doar pe baza acestuia premiul poate fi ridicat de către câștigător din magazinul ales.

6.4 Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

6.5 Anunțarea câstigătorilor se va realiza printr-un InstaStory pe contul de Instagram B&B Collection www.instagram.com/bbcollection_romania

6.6 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul câștigătorului de rezervă.

6.7 Premiul va putea fi ridicat din cel mai apropiat magazin B&B Collection, magazin pe care îl va desemna câștigătorul, în termen de 45 de zile de la validarea acestuia, sau prin curier, dacă în orașul câștigătorului nu există un magazine B&B Collection.

6.8 Valoarea netă totală estimată a premiilor va fi stabilită ulterior.

6.9 Câștigatorul va fi ales cu ajutorul site-ului random.org. La extragere vor participa doar codurile care intrunesc cerințele de concurs și pe cele prezentului regulament.

6.10 Câștigătorul va fi anunțat intr-un InstaStory pe contul de Instagram B&B Collection.

6.11 Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.


SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2 Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3 În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginii de Instagram B&B Collection www.instagram.com/bbcollection_romania

7.4 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.


SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1 Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.


SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1 Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.


SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorul premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanticare isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorului final validat (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Concursului vor fi publicate printr-un InstaStory pe contul de Instagram B&B Collection, cu tag catre castigator, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la finalizarea Concursului.

Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

  • - dreptul de a fi informat
  • - dreptul de acces la date
  • - dreptul de a rectifica datele
  • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor
  • - dreptul de interventie asupra datelor;
  • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • - dreptul de a fi uitat
  • - dreptul de a se adresa justitiei

In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro;


SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința să, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.


SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea de concurs.