b&b collection

Regulament campanii

Regulamentul campaniei 10% reducere cand platesti cu cardul tau Raiffeisen la B&B Collection


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizator al campaniei promotionale „10% reducere cand platesti cu cardul tau Raiffeisen la B&B Collection”

este Raiffeisen Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod postal 034476, inregistrata in Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-009/1999, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/44/1991, Cod unic de inregistrare 361820, Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361820, capital social in suma de 1.200 mil, integral varsat, reprezentata legal prin Manager Servicii de Marketing, Directia Marketing si Manager Departament Dezvoltare Business Clienti Persoane Fizice, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” sau „Banca”.

Si

S.C. B&B Collection S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Lucian Blaga, nr. 3, Bl. J5, Sc. A, Ap. 11, Sector 3, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6414/1991, Cod unic de inregistrare RO 11984882, reprezentata legal prin Director General, cu sediul de corespondenta in Bucuresti, str. Traian, nr. 3, Bl. E6, Sc. 2, Et. 7, Ap. 54, Sector 3, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza „Co- Organizatorul” sau „B&B Collection”


SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Decizia de derulare a prezentei campanii promotionale, denumita in cele de urmeaza „Campania”, conform regulilor din prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti.

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 01 octombrie – 01 noiembrie 2020 (inclusiv) si are loc pe teritoriul Romaniei.


SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, care in perioada derularii Campaniei 01 octombrie – 01 noiembrie 2020 (inclusiv), indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei,

 2. sunt domiciliate in Romania (au inregistrata in baza de date a bancii adresa de domiciliu in Romania),

 3. detin la Raiffeisen Bank un card de debit si/sau card de credit activ in lei,

 4. nu detin optiunea de cont curent Friedrich Wilhelm Raiffeisen,

 5. achita produsele cu un card de debit sau cu un card de credit Raiffeisen Bank in magazinul virtual, online sau in magazinele fizice si astfel beneficiezi de oferta B&B Collection.

 6. primeste din partea Organizatorului un “cod promotional” si date complete despre “alocare cod promotional”

 7. in perioada Campaniei mentionata la art. 2.2 de mai sus, clientul Raiffeisen Bank care efectueaza plati cu un card de debit sau card de credit pentru plata produselor achizitionate (in magazinele B&B Collection sau online pe site-ul mentionate in prezentul Regulament, art 3.2, prin achitarea la POS), va beneficia de reducere:
  - 10% la orice ceas cu pret intreg (neredus deja)
  - 10 % la orice brand de bijuterii inclusiv bijuteriile din aur cu pret intreg (neredus deja)

3.2 CODUL PROMOTIONAL

 1. “Codul promotional” este „RBRO10” si va fi comunicat clientilor Raiffeisen Bank care sunt clienti cu status activ, inclusiv clientilor de tip Premium.

 2. “Codul promotional” va fi comunicat clientilor de catre Organizator prin comunicare directa (SMS sau Newletter), dar va fi disponibil si in magazine la punctul de vanzare (casa de marcat) pentru clientii care cer detalii despre promotie si platesc cu un card Raiffeisen Bank sau prin consultarea acestui regulament.

 3. Clientii care comunica online in sectiunea „cod voucher” inainte sa faca plata online sau la casa de marcat “Codul promotional ”mentionat la sectiunea 3.2.a, si fac ulterior plata cu cardul de debit sau de credit Raiffeisen Bank vor putea sa achizitioneze produse cu reducere de la B&B Collection, dupa cum sunt descrise la pct. 3.1.g.

 1. Reducerea este valabila in toate magazinele Splendor, Be in time B&B Collection cat si online pe B&B Shop pe site-ul https://www.bb-shop.ro/

 2. Reducerea NU se cumuleaza cu alte reduceri si se aplica doar la produsele cu pret intreg.

3.3. Pentru a participa la Campanie este necesar sa fie indeplinite cumulativ conditiile mentionate la SECTIUNEA 3 si SECTIUNEA 4. din prezentul regulament.


SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Participantii la aceasta campanie iau la cunostinta si accepta faptul ca participarea la campanie si ulterior acordarea reducerii se va face sub rezerva indeplinirii cumulativ a conditiilor prevazute la SECTIUNEA 3. de mai sus, precum si a urmatoarelor conditii:

 1. in perioada Campaniei mentionata la art. 2.2 de mai sus, efectueaza plata produselor prin achitare acestora cu un card de debit sau a unui card de credit emis de Raiffeisen Bank.

 2. Clientii vor mentiona la casierie inainte sa plateasca cu un card Raiffeisen Bank „codul promotional” si ca doresc sa beneficieze de oferta si de reducere, conform conditiilor din SECTIUNEA 3 d

4.2. B&B Collection va oferi celor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la SECTIUNEA 3. si cele de la pct. 4.1 de mai sus:

 • - 10% la orice ceas cu pret intreg

 • - 10 % la orice brand de bijuterii inclusiv bijuteriile din aur cu pret intreg

4.3. Participantii iau la cunostinta si accepta faptul ca nu pot solicita contravaloarea in bani/alte produse/servicii a valorii reducerii stipulat in prezentul regulament.

4.4. Un participant poate beneficia la fiecare achizitie facuta in perioada campaniei prin mentionarea codului de reducere la casa de marcat sau online in campul specific codului de reducere.


SECTIUNEA 5. ACORDAREA REDUCERII.

5.1. Reducerea se va acorda pe loc, la efectuarea platii produselor achizitionate in conditiile mentionate mai sus.

5.2. Orice eventuala contestatie, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii campaniei promotionale, pe adresa: Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, cod 034476, in atentia Departamentului Reclamatii Clienti. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea pe cale amiabila a contestatiei, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Orice eroare cu privire la datele furnizate de catre participanti nu atrage raspunderea Organizatorului campaniei promotionale. Astfel, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie de acordare a unor beneficii in cazul in care participantul nu indeplineste conditiile mentionate mai sus.


SECTIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala sunt prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa, precum si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

6.2. Datele cu caracter personal captate prin documentatia contractuala aferenta relatiei de cont si respectiv prin documentatia mentionata la Sectiunea 5. ACORDAREA REDUCERII a prezentului Regulament, precum si datele care se genereaza pe baza acestora sunt prelucrate in vederea indeplinirii scopurilor prezentei campanii promotionale, respectiv promovarea si derularea campaniei, verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate conform Sectiunii 3. CONDITII DE PARTICIPARE de mai sus, identificarea participantilor eligibili.

6.3. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:

 • - date de identificare: numele si prenumele;

 • - date de contact: numar de telefon, email;

 • - date demografice participanti

 • - informatii privind produsele bancare detinute;

 • - datele de utilizare a cardului si alte date de tranzactionare;

6.4. Persoanele vizate de activitatea de prelucrare efectuata de catre Organizator sunt in mod exclusiv clienti ai produselor bancare descrise la Sectiunea 3. CONDITII DE PARTICIPARE.

6.5. In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Raiffeisen Bank S.A. va prelucra datele cu caracter personal pe durata campaniei promotionale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

6.6. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Raiffeisen Bank S.A. poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate, reprezentantii Raiffeisen Bank S.A., alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Raiffeisen Bank S.A., entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Raiffeisen Bank S.A. si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Raiffeisen Bank S.A. in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii de cercetare a pietei.

6.7. In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Raiffeisen Bank S.A. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/SEE: Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau pe alte garantii recunoscute de lege.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.

6.8. Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:

 1. Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

 2. Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

 3. Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

 4. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

 6. Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Bank S.A. catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

 7. Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa,

 9. Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

6.9. In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este intemeiata pe consimtamantul persoanei vizate, aceasta dispune de dreptul de a retrage acest acord, in orice moment, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate deja pe baza consimtamantului exprimat anterior.

6.10.1. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank S.A., precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context si respectiv pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro.

6.10.2. De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank S.A, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

6.10.3. Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la linkul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.

6.11. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.


SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.


SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CAMPANIEI

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora, asa cum este aceasta definita de lege si/sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. In aceasta situatie, Organizatorul va anunta participantii, prin afisare pe site-ului Bancii, www.raiffeisen.ro, cu cel putin 2 (doua) zile bancare inaintea incetarii/intreruperii Campaniei.


SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE

9.1. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea de catre participanti a prezentului Regulament.

9.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe perioada de desfasurare a Campaniei pe site-ului Bancii, www.raiffeisen.ro si pe site-ul https://www.bbcollection.ro/.

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale, eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi puse la dispozitia publicului prin afisare pe site-ului Bancii, www.raiffeisen.ro si pe site-ul https://www.bbcollection.ro/.

9.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

9.5. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta integral prevederile prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.


SECTIUNEA 10. RECLAMATII

10.1 Eventualele reclamatii ce tin de neacordarea reducerii, vor fi adresate Organizatorului campaniei – B&B Collection, in oricare magazine, pe adresa de email office@bbcollection.ro sau la numerele de telefon: +02143274477, +40722224200, +40744324012.