b&b collection


Ai achizitionat un produs Fossil semnalizat in cadrul website-ului B&B SHOP sau in cadrul magazinelor cu eticheta speciala pentru gravare?


BIJUTERIILE SI CEASURILE TALE FOSSIL pot fi acum personalizate prin gravare. Vino in magazinul Fossil din centrul comercial Park Lake Bucuresti si fa din accesoriul tau unul unic!


Cadoul perfect chiar exista...


In plus, gravarea personalizata va aduce farmec oricarui ceas sau bijuterie iar in cazul in care doresti sa le daruiesti, destinatarul va aprecia atat calitatea si design-ul produselor Fossil cat si grija si iubirea ta in alegerea CADOULUI PERFECT!


Pentru mai multe detalii, te rugam sa revizuiesti informatiile din regulamentul de mai jos.

REGULAMENT CAMPANIE
Graveaza-ti Ceasul sau Bijuteria FossilArt. 1 Organizatorul si regulamentul

 1. Campania este organizata si desfasurata de SC B&B Collection SRL, o societate comerciala ROMANA, cu sediul operativ in Bucuresti, Str. Traian 3, Ap 54, Bucuresti, sector 3, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul". Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 11397.

 2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei (denumit in continuare "Regulamentul").

 3. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Campanie, pe web site-ul accesibil la www.bbcollection.ro, www.splendor.ro si www.bb-shop-ro (denumit in continuare "Site").

 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site.

Art. 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

 1. Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in magazinul Fossil din Park Lake Shopping Center Bucuresti, pana pe data de 31.12.2021.

 2. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 3. Organizatorul poate oricand pe durata campaniei sa dispuna incetarea ei, anuntand in prealabil participantii.

Art. 3 Dreptul de participare

 1. La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare "Participanti") care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, care, pe durata de desfasurare a campaniei, detin un pasaport sau CI valabil.

 2. La Campanie pot participa toate persoanele care indeplinesc conditiile de mai sus, au facut achizitii din magazinele participante: Fossil (Bucuresti Park Lake, Constanta City Park), Splend’or, Be in time, B&B Collection si magazinul online B&B SHOP, si se prezinta cu produsul Fossil in magazinul Fossil din Park Lake Shopping Center Bucuresti in vederea gravarii, in maxim 30 de zile de la data achizitiei. Nu se vor putea trimite produse in vederea gravarii prin servicii de curierat sau alta forma de transmitere de la distanta.

 3. Serviciul de gravare gratuita este disponibil in magazinul Fossil din Park Lake Bucuresti pe toata durata campaniei.

Art. 4 Procedura Campaniei

 1. Toti clientii care achizitioneaza un produs Fossil (ceasuri si bijuterii) care suporta gravare, din magazinele participante, in perioadele mentionate la Art.3, alin 2, au dreptul de a beneficia de gravare gratuita a acestuia.

 2. Produsele care suporta gravare sunt semnalizate cu eticheta speciala in site-ul bbcollection.ro, www.splendor.ro si bb-shop.ro si, totodata, sunt confirmate de catre personalul din magazinele participante, la momentul achizitiei unui astfel de produs.

 3. Pentru a beneficia de gravare gratuita, clientul se va prezenta cu produsul achizitionat insotit de bon fiscal sau factura fiscala, in maxim 30 de zile de la data achizitiei.

 4. Produsul Fossil poate fi gravat cu un mesaj personalizat (un nume, un cuvant sau un simbol), in functie de dimensiunea capacului si a spatiului disponibil.

 5. Participantul trebuie sa comunice Organizatorului prin completarea unui formular fizic in magazin, urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de email, localitate precum si faptul ca a luat la cunostinta termenii si conditiile gravarii. Odata ales mesajul personalizat, clientul nu mai poate interveni asupra gravarii.

 6. Clientul poate alege dintr-un numar limitat de fonturi, pus la dispozitie in momentul gravarii.

 7. Produsele personalizate nu pot fi inlocuite sau returnate, cu exceptia cazurilor de garantie!

 8. Procesul de gravare a capacului nu afecteaza garantia produselor deoarece nu se intervine asupra mecanismului acestuia.

 9. Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie.

Art. 5 Dreptul la imagine

 1. Campania se desfasoara in magazinele participante si este un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele si premiile castigate de acestia pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara niciun fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

Art. 6 Protecţia datelor cu caracter personal

 1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie ni le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Campanie.

 2. Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:

  - dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

  - dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

  - dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

  - Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

 3. Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.

 4. Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

Art. 7 Incetarea inainte de termen a Campaniei

 1. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

 2. Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

 3. In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 8 Litigiile si legea aplicabila

 1. Eventualele reclamatii ale participantilor la Campanie se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

 2. Legea aplicabila este legea romana.


SC B&B COLLECTION SRL